Inspiratie Broerenkwartier

De Zwolse binnenstad is volop in ontwikkeling. Pleinen worden opnieuw ingericht en vormgegeven, op een aantal locaties vindt nieuwbouw plaats en leegstaande panden krijgen andere functies. Opvallend is dat de rol van de gemeente verandert: van leidend naar participerend. Eigenaren en gebruikers krijgen een steeds grotere rol als het gaat om visie en ontwerp van de binnenstad. Voor zowel de gemeente als ‘de rest’ is dat wennen. Een sprekend voorbeeld waarbij gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners gezamenlijk optrekken is de gebiedsontwikkeling in het Broerenkwartier.

cibap clever tool